top of page

Promovarea înţelegerii comune a calităţii în educaţie

Durată:
01.01.2016-31.12.2018
Statut:
Activ
Parteneri:
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Autoritățile Publice Locale, Direcţiile raionale de învățământ, tineret şi sport.
Beneficiari:
21 grădinițe, 15 școli primare, 6 colegii pedagogice și universități
Buget:
358'200

Proiectul ”Promovarea înţelegerii comune a calităţii în educaţie„ este implementat de către Asociaţia Obştească Programul Educaţional „Pas cu Pas” (PEPP). Programul Educațional ”Pas cu Pas” a fost înființat, cu sprijinul Fundației SOROS, în 1994 cu scopul de a promova schimbările democratice în sistemul de învățământ din Republica Moldova și a sprijini dezvoltarea comunitară, cu accent special pe asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru toți copiii, în parteneriat cu familia și comunitatea. Pentru mai multe informații despre programul Educațional ”Pas cu Pas”, accesați pagina web www.pascupas.md.

Descrierea proiectului:

Faza III a proiectului Promovarea înţelegerii comune a calităţii în educaţie se bazează pe cele două faze anterioare ale proiectului  Un Start bun în viaţă pentru copiii din mediul rural din Moldova. In prima fază, Programul Educaţional Pas cu Pas (PEPP)  a oferit asistenţă tehnică ( seminare şi activităţi de mentorat) pentru 65 instituţii preşcolare şi Centre comunitare nou create (de ME prin granturi internaţionale), precum şi pentru 33 grădiniţe raionale în care au fost create centre de resurse,  îndrumând personalul acestor instituţii să abordeze o educaţie de calitate centrată pe copil (valorificând experienţa PEPP din 1994);  în faza  a doua, sprijinind în continuare dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale din 38 instituţii preşcolare, proiectul s-a axat pe noi aspecte, promovând o abordare sistemică a schimbărilor, având ca bază pentru expresia calităţii principiile educaţiei centrate pe copil/persoana care învaţă: asigurarea continuităţii practicilor educaționale de calitate şi facilitarea tranziţiei copiilor de la grădiniță la școală (30 şcoli - instituţii primare, gimnazii, licee),  precum şi racordarea practicilor pedagogice de la treptele preşcolară şi primară în baza abordării holiste a dezvoltării copilului. Pentru un impact mai mare a schimbărilor din sistem, în sprijinirea sectorului educaţiei timpurii, s-a văzut necesitatea ca formarea iniţială a CD să meargă în pas cu aceste schimbări, iar Programul Pas cu Pas, ca membru al ISSA a avut cu ce contribui la această modernizare prin pachetul comprehensiv de materiale ca expresie a calităţii în formula educaţiei centrate pe copil, care face legătura dintre teorie şi practică. Sprijinirea procesului de modernizare a pregătirii cadrelor didactice în instituţiile de formare iniţială (4 universităţi şi 3 colegii pedagogice), punând la bază experienţa de mai mulţi ani practicienilor din Program şi materialele-resursă ale ISSA în promovarea calităţii.

Obiective:

Obiectivul Programului Pas-cu-Pas este promovarea unei înțelegeri comune a principiilor educației centrate pe copil la toate ciclurile educaționale preuniversitare, susținerea unei noi modalități de dezvoltare profesională la locul de muncă şi îmbunătăţirea ofertei de formare iniţială a cadrelor didactice.

  

Rezultate scontate:

 

 1. Seminare centrale şi ateliere de lucru în stabilirea credibilității între evaluatori pentru formatorii-mentori de la treptele primară şi preșcolară (continuăm să investim în  experții naționali - promotori ai educației centrate pe copil – practicieni, formatori, mentori - care aplică şi promovează principiile educației centrate pe cel ce învaţă)

 2. Seminare centrale pentru metodiştii din cele 21 instituţii preşcolare implicate în proiect

 3. Vizite de observare şi mentorat în 21 instituţii preşcolare

 4. Seminare centrale pentru cadrele didactice de la ciclul primar din 15 școli

 5. Seminare organizate în 15 şcoli pentru colectivele pedagogice

 6. Seminare şi ateliere pentru reprezentanții de la instituțiile pedagogice (colegii şi universităţi)

 

 Realizări:

 • 65 rural kindergartens and Community Centres (CC) as well as 33 in magnet raion-level kindergartens received training and mentoring on applying a child-centred approach

 • Continuous development of the partener teachers' capacity to promote and to apply the principles of child-centred education.

 • Development of a comprehensive package of materials for promoting quality in Early Child Education (including early primary school).

 • Supporting the modernization of the pre-service teacher training in 7 pedagogical universities and colleges in line with the child-centred methodology (capitalizing on the new ISSA Quality Pack materials and linking with new national policy documents – sets of Teacher Standards and Early Learning and Development Standards).

 • Closer cooperation between preschool and primary school teachers along the line of child-centred approach established.

Arhivă

bottom of page