+373 22 242 252

Str. Bănulescu-Bodoni 25, of.24

Chișinău, MD-2012

RESURSE

Viziunea, Misiunea și Obiectivele Strategice 
Proceduri pentru managementul proiectelor 

Atât organizația donatoare cât și organizația implementatoare se obligă să respecte procedurile recomandate pentru managementul proiectelor pentru a asigura funcționalitatea, transparența și rezultatele scontate în timpul oricărei faze a ciclului de proiect.

Procedura și documente pentru aplicare
Procedura și documente pentru monitorizare
Procedura de audit