RESURSE

Viziunea, Misiunea și Obiectivele Strategice 
Proceduri pentru managementul proiectelor 

Atât organizația donatoare cât și organizația implementatoare se obligă să respecte procedurile recomandate pentru managementul proiectelor pentru a asigura funcționalitatea, transparența și rezultatele scontate în timpul oricărei faze a ciclului de proiect.

Procedura și documente pentru aplicare
Procedura și documente pentru monitorizare
Procedura de audit

Organizația implementatoare va desfășură un audit intern care va fi executat de o companie de audit calificată și licențiată. Organizația implementatoare va elabora Termenii de Referință pentru selectarea Companiei de Audit în baza modelului și anexelor incluse mai jos.