top of page

Învăţămîntul Vocaţional

În 2008, LED în parteneriat cu Ministerul Educației a lansat proiectul de consolidare a sistemului profesional tehnic în Republica Moldova, cunoscut ca CONSEPT. Obiectivul principal al proiectului este susținerea instituțiilor profesional tehnic în livrarea unei oferte educaționale de calitate aliniate la necesitățile pieții muncii. 

InfOrganic

Proiectul sprijină Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul în studierea metodelor de învățare bazate pe proiecte de grup și aplicarea acestora în terenurile didactice. Un alt scop este consolidarea părților interesate din sectorul agriculturii ecologice și oferirea informațiilor despre metodele de producere ecologică. 

Energie regenerabilă

Scopul proiectului este de a consolida livrarea instruirii pentru trei tehnologii în utilizarea energiei solare (fotovoltaice, energie termică solară, pompe de căldură). Scopul final este de a contribui la dezvoltarea sectorului energetic de surse regenerabile din Moldova.

Antreprenoriat în ÎPT

Proiectul promovează abilitarea economică a tinerilor, facilitând dezvoltarea și aplicarea abilităților lor antreprenoriale. Un obiectiv important este creșterea vizibilității și atractivitatea antreprenoriatului ca opțiune de carieră și de activitate independentă.

Formarea Continuă 

Obiectivul general al proiectului constă în fortificarea capacităților CNIDE de a promova metodologii moderne pentru învățare activă și inovațiile digitale în sistemul de învățămînt, servind ca platformă pentru împărtășirea de experiențe, practici și lecțiilor învățate ca rezultat al implementării modelului de predare STEAM.

READ MORE

Pas-cu-pas Moldova

Obiectivul proiectului este de a consolida capacitățile PEPcP ca important promotor al schimbărilor democratice în educație, în special în educația timpurie, prin sprijinirea formării cadrelor didactice pentru o implementare reflexivă a educației centrate pe copil.

Obiectivul proiectului este de a crea o platformă de colaborare, prin intermediul căreia studenții din ÎPT ar putea explora, consolida și îmbogăți competențele tehnice necesare pentru îndeplinirea unor sarcini reale și soluționarea problemelor autentice.

Obiectivul proiectului este de a contribui la crearea unui mediu școlar mai sigur și protectiv pentru elevi, fără bullying și cyberbullying.

Image by Dee @ Copper and Wild

PROIECTE FINALIZATE

CONSEPT III

Obiectivul principal al proiectului CONSEPT este susținerea instituțiilor profesional tehnic în livrarea unei oferte educaționale de calitate aliniate la necesitățile pieții muncii. 

Educație Agricolă

EdAgri susține Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul la îmbunătățirea instruirii la specialitățile "Horticultură" și "Tehnologia produselor de origine vegetală". În acest scop, EdAgri extinde posibilitățile de instruire practică în cultivarea legumelor și fructelor.

Învață Engleza

Proiectul are are drept scop dezvoltarea personală și profesională atât a cadrelor didactice cât și dezvoltarea personală și crearea serviciilor educaționale și de instruire pentru elevi și preșcolari.

Pas-cu-pas Moldova

Obiectivul Programului Pas-cu-Pas este promovarea unei înțelegeri comune a principiilor educației centrate pe copil, susținerea unei noi modalități de dezvoltare profesională la locul de muncă şi îmbunătăţirea ofertei de formare iniţială a cadrelor didactice.

Angajarea Tinerilor

Obiectivul general al proiectului FOCUS este creșterea gradului de integrare a tinerilor din raionul Soroca și din regiune pe piața muncii locale. Proiectul oferă beneficiarilor ghidare în carieră, aceștia fiind asistați în procesul de angajare în câmpul muncii și de menținere la locul de muncă. 

bottom of page