top of page

Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii (MEEETA), Faza IV

Parteneri locali de implementare:

Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia (Soroca); Asociaţia Femeilor de Afaceri (Bălţi); Asociaţia Femeilor din Găgăuzia (Comrat); Camera de Comerț și Industrie, toate instituțiile de învățământ profesional tehnic din Moldova.

Statut:

Activ

Parteneri:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale, și Mediului; Ministerul Finanțelor

Durată:

2017 - 2020

Buget:

757’743 €

LED în parteneriat cu Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării implementează proiectul „Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului și Angajării în Câmpul Muncii în Moldova” (MEEETA). CEDA este o organizație non-guvernamentală care susține reformele în educație, promovează antreprenoriatul, activitățile generatoare de venit ca temelie pentru formare profesională de calitate și educația pentru carieră, având drept scop formarea și valorificarea competențelor profesionale, a inițiativei individuale și a spiritului antreprenorial. Pentru mai multe informații despre CEDA și proiectul MEEETA, accesați pagina web www.ceda.md.

Descrierea proiectului: 

Proiectul promovează abilitarea economică a tinerilor facilitând dezvoltarea și aplicarea abilităților lor antreprenoriale. Principalele activități sunt:

 • Crearea și consolidarea capacității naționale de educație antreprenorială în instituțiile de învățământ profesional tehnic.

 • Acordarea ajutorului elevilor din ultimul an și absolvenților instituțiilor de învățământ profesional tehnic la elaborarea și realizarea planurilor de afaceri prin concursurile planurilor de afaceri, cursuri suplimentare post-absolvire în antreprenoriat pentru lansarea afacerilor, acordarea granturilor pentru lansarea afacerii.

 • Acordarea asistenței ministerelor cheie cu impact asupra învățământului profesional tehnic în coordonarea eforturilor comune spre politici regulatorii mai bune în domeniul activității antreprenoriale ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic.

 • Susținerea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în planificarea și evidența activităților antreprenoriale ale acestora.

Obiective:

 

De a spori în continuare șansele absolvenţilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic de a găsi un loc de muncă sau de a porni o microîntreprindere în țara proprie.

Rezultate scontate:

  

 1. Există capacitate națională de a furniza educație antreprenorială în instituțiile de învățământ profesional tehnic

 2. Elevii din ultimul an și absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic aplică propriile competențe antreprenoriale

 3. Instituții de învățământ profesional tehnic practică activități antreprenoriale pentru o calitate mai bună a pregătirii profesionale a elevilor și generare de venituri.

Rezultate:

 • 103 teachers from 66 VET institutions trained in teaching the “Basics of Entrepreneurship” discipline and didactic project development;

 • 78 teachers of Maths, Romanian language, Modern languages, IT, and Civic Education were informed about the development of entrepreneurial competencies;

 • 184 VET graduates trained in post VET entrepreneurship trainings and 121 (65.8%) business plans presented by VETs graduates;

 • 47 VET school graduates applied for grants, 29 (61.7%) of them got support in equipment grants amounting about 37,410.00 USD;

 • Regulations for the national contest among VET schools “The Best Business Plan-2016” elaborated and approved by the Ministry of Education;

 • 2 Editions of “The Best Business Plan” National contest conducted, where 130 VET graduates had participated, out of them 11 students were nominated as winners within the competition

 • 18 master-classes organized for 394 graduates and 11 Internships organized for 194 VET graduates;

 • 3 VET institutions elaborated and piloted business plans for income generation activities;

 • 14 trainings and workshops on income generation activities for pilot VET schools were conducted for pilot schools, (including school principals, accountants, foremen and teachers) in cooperation with KulturKontact Austria project team.

 

Arhivă

Project Brief phase III

bottom of page