top of page

Educație pentru Agricultură (EdAgri)

Statut:
Finalizat
Durată:
01.07.2015 – 30.06.2018
Parteneri:
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale, și Mediului; Universitatea Tehnică din Moldova
Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA)
Buget:
594’468 €

Descrierea proiectului:

 

EdAgri susține Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (CEHTA) la îmbunătățirea instruirii la două specialități: "Horticultură" și "Tehnologia produselor de origine vegetală". În acest scop, EdAgri extinde posibilitățile de instruire practică în cultivarea legumelor și fructelor. Va fi construită a doua seră care va permite producerea unei varietăți mai mari de culturi și răsad, inclusiv altoit. La fel, va fi creat un teren didactic legumicol în câmp deschis.


În cadrul altei direcții de activitate, EdAgri lansează o invitație adresată experților și instituțiilor specializate pentru a susține aplicarea tehnologiilor noi de producere în terenurile didactice ale colegiului. În cadrul acestor mini-proiecte institutele de cercetare, companiile, ONG-urile sau experții independenți vor sprijini colegiul în implementarea și documentarea noilor tehnologii. Astfel, CEHTA va deveni un centru unde se aplică o multitudine de metode noi, devenind o bază unde fermierii pot afla mai multe despre metodele moderne de producere a legumelor și fructelor.


Toate acestea vor fi realizate în strânsă coordonare cu oricine care poate oferi suport calificat pentru colegiu. Pentru ca CEHTA să devină un partener mai atractiv pentru alte proiecte și susținători, EdAgri va consolida, de asemenea, capacitatea organizațională a instituției. Aceasta va însemna un angajat suplimentar, inputuri pentru management, precum și cursuri antreprenoriale pentru manageri și personal. În cele din urmă, EdAgri va contribui la îmbunătățirea infrastructurii unor odăi pentru oaspeți din cămin. Astfel, experții și formatorii vor rămâne pentru perioade scurte de timp să lucreze în Țaul.


Obiective:


CEHTA oferă instruire relevantă, axată pe practică pentru cultivarea legumelor și fructelor, precum și pentru păstrarea și prelucrarea produselor vegetale.

Rezultate scontate:

 

1. CEHTA este o instituție mai puternică.
2. Metodele de producere aplicate în terenurile didactice horticole sunt modernizate.

Rezultate:

  • 80% of the specialty teachers have undergone at least 20 days of instructional skill training.

  • Each of the three partner schools has improved the learning process and infrastructure according to the yearly improvement plans.

  • All the speciality teachers (including all teachers teaching subjects like soil science, plant protection etc.) have participated in occupational trainings.

  • Taul college has set up a demonstration plot for vegetables and a nursery for planting trees and shrubs, which was equipped with an anti-hail net. A 5 hectares of prune orchard has been planted.  

  • Setting up a multi-functional laboratory at CEHTA to run laboratory and practical classes.

Sera CEHTA 2018

Arhivă

bottom of page