top of page

CINE SUNTEM

Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) este o fundație, creată în 1965 de către Guvernul și societatea civilă din Principatul Liechtenstein, având ca scop acordarea asistenței tehnice pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare. LED activează în următoarele domenii prioritare: educație, sănătate și dezvoltare rurală, acordând atenție deosebită problemelor de gen, justiției sociale și protecției mediului înconjurător.

În Republica Moldova, Filiala Fundației LED și-a început activitatea în septembrie 2007, axându-se preponderent asupra îmbunătățirii calității educației și formării profesionale.  În afară de finanțarea și monitorizarea diferitelor proiecte implementate de ONG-uri locale, Filiala Fundației LED a implementat proiecte în învățământul  profesional tehnic. Începând cu anul 2017, Filiala Fundației LED din Moldova și-a modificat rolul, asumându-și doar rolul de donator și continuând colaborarea cu partenerii locali. Angajamentul fundației este de a dezvolta parteneriate cu structurile guvernamentale, cu actorii societății civile și cu implementatori de proiecte din Republica Moldova, in vederea asigurării un impact durabil asupra sistemului educațional si beneficiarilor acestuia.

OBIECTIVELE NOASTRE

Filiala Fundației LED din Moldova susține un număr de proiecte care se concentrează preponderent pe îmbunătățirea calității educației și formării profesionale a tinerilor. Obiectivele fundamentale ale fundației sunt:

  • Consolidarea și modernizarea capacității instituțiilor educaționale de a oferi o educație echitabilă, incluzivă și de calitate, care promovează conceptul de educație centrată pe elev și de învățare pe tot parcursul vieții;

  • Corelarea învățământului profesional tehnic cu necesitățile pieței muncii;

  • Livrarea de know-how prin intermediul experților;

  • Consolidarea capacității partenerilor strategici de a oferi formare continuă cadrelor didactice;

  • Susținerea instituțiilor educaționale pentru a-și consolida capacitatea organizațională și competența didactică.

LED_Infografic_Final_RO_vertical-min.jpg
STRATEGIA DE SUSȚINERE 

Pentru mai multe detalii, consultați documentul atașat. 

ECHIPA
4710_1-min.jpg

Poverjuc Oxana

Director

FTL_0037_2.jpg

Draguța Oxana

Manager de proiecte

4727-min.jpg

Cuciuc Zinaida

Contabil

ANNUAL REPORTS
bottom of page