top of page

Clubul Tinerilor Makeri (CTM)

Parteneri:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Școlile profesionale din mun. Chișinău

Statut:

În derulare

Durata:

01.09.2021 - 31.08.2024

Beneficiari:
Tineri din școlile profesionale din mun. Chișinău
Buget:

431’326 €

SPF_0175-min.jpeg

Proiectul Clubul Tinerilor Makeri (CTM) este implementat de Asociaţia de Companii din domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicații (TIC) din Republica Moldova (ATIC), care este o  organizaţie non-guvernamentală al cărei scop este de a consolida competitivitatea sectorului TIC şi promovarea acestuia ca un factor cheie pentru dezvoltarea economică naţională. La nivel internaţional, ATIC promovează sectorul dat în calitate de un partener de încredere, caracterizat de potenţialul ridicat şi profesionalism. Pentru mai multe informații despre ATIC și proiectele acestora, accesați pagina web www.atic.md

Descrierea proiectului:

Proiectul va crea un mediu de învățare non-formal destinat elevilor din școlile profesionale din mun. Chișinău, oferind o serie de activități care necesită aplicarea practică a științei, tehnologiilor și meșteșugurilor (inclusiv mecanica, electricitate, electronica). Pe lângă  abilitățile tehnice, elevii vor putea să consolideze abilitățile soft, cum ar fi soluționarea problemelor, abilitățile de comunicare, gândirea critică, abilitățile digitale și lucrul în echipă.

În faza inițială, vor fi organizate sesiuni de orientare în școlile profesionale din Chișinău, urmate de Open Doors/Maker Days, având ca scop informarea studenților despre noile oportunități și facilități oferite de Tekwill și FabLab Chișinău.

Activitatea de baza o reprezintă "Clubul Tinerilor Makeri", care va crea un mediu de lucru diferit unde elevii vor dobândi noi competențe și abilități, vor lucra în echipă și vor implementa proiecte după ore. Orientarea și mentoratul vor fi asigurate de experți și ingineri din comunitatea makerilor din Moldova.

În perioada de implementare a proiectului vor fi organizate Hackathoane/ Makeatoane, Bootcamps/Tabere de Vară, Meetups menite să încurajeze tinerii din școlile profesionale să participe alături de colegii lor în proiecte, aplicând abilitățile dobândite la soluționarea unor probleme, să preia experiența profesioniștilor și să exploreze tehnologiile și inovațiile în domeniul ingineresc.

Obiective:

Crearea unei platforme de colaborare, prin intermediul căreia studenții din Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT) ar putea explora, consolida și îmbogăți competențele tehnice necesare pentru îndeplinirea unor sarcini reale și soluționarea problemelor autentice.

Rezultate scontate:

  • Creșterea abilităților practice ale elevilor din ÎPT de a utiliza diferite tehnologii, dobândite în cadrul atelierelor și programelor organizate la Fablab și Tekwill.

  • Îmbunătățirea capacităților și inițiativelor elevilor din ÎPT de a veni cu idei proprii și de a le implementa.

  • Creșterea autoaprecierii și respectului de sine, valorificarea propriilor talente în rîndul elevilor din ÎPT.

  • Promovarea activităților și inițiativelor, realizate de elevii din ÎPT.

bottom of page