top of page

CREATIVO – Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante

Statut:

În derulare

Durată:

01.12.2020 – 30.11.2023

Parteneri:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 10 instituții de Învățământ Profesional Tehnic (ÎPT), companii private.

Implementator:

Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA)

Buget:

816’880 euro în total:

din care 400’915 EUR este contribuția LED,
400’915 euro este contribuția Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, 

15’050 euro este contribuția CEDA.

LED în parteneriat cu Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării implementează proiectul „CREATIVO – Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante". CEDA este o organizație non-guvernamentală care susține reformele în educație, promovează antreprenoriatul, activitățile generatoare de venit ca temelie pentru formare profesională de calitate și educația pentru carieră, având drept scop formarea și valorificarea competențelor profesionale, a inițiativei individuale și a spiritului antreprenorial. Pentru mai multe informații despre CEDA și proiectul CREATIVO, accesați pagina web www.ceda.md.

Rezumatul proiectului

Piața muncii în Republica Moldova se confruntă cu o discrepanță între cererea și oferta de competențe profesionale, precum și cu problema relevanței scăzute a competențelor obținute după absolvire. Această problemă fiind mai acută în rândul tinerilor și adulților care au beneficiat de programe educaționale oferite de către instituțiile de ÎPT. Astfel, ponderea tinerilor în vârstă de 15-29 ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu participă la nici un fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație (grupul NEET) este de 42% în rândul absolvenților instituțiilor ÎPT în comparație cu 27% în rândul populației generale de aceiași vârstă.

 

Sistemul de învățământ întâmpină dificultăți în a oferi competențe relevante din cauza mai multor probleme, cum ar fi: (a) IÎPT nu au suficientă capacitate și expertiză în interacționarea eficientă cu sectorul privat și alți clienți ai săi; (b) IÎPT au capacități subdezvoltate de a elabora și implementa programe de formare continuă pentru sectorul privat, ajustate la necesitățile acestuia, sau pentru alți clienți care doresc să obțină o calificare sau re-calificare; (c) IÎPT orientate spre producere nu pot organiza modele viabile de activitate economică/antreprenorială care ar oferi elevilor oportunitatea de a căpăta experiență practică corespunzătoare cerințelor din lumea reală a muncii; (d) IÎPT nu au suficiente capacități manageriale și tehnice pentru a deveni mai responsabile și mai centrate pe necesitățile elevilor.

 

Proiectul CREATIVO este implementat de către Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA). Pentru a oferi servicii de formare profesională (inițială ș continuă) de calitate care dezvoltă competențe solicitate pe piața muncii, IÎPT trebuie să implementeze modele bazate pe cerere. Cel puțin 10 instituții ÎPT vor fi selectate să participe în cadrul acestui proiect. La etapa de aplicare, instituțiile vor selecta una din cele două opțiuni: elaborarea programelor de formare, ajustate la necesitățile sectorului privat sau dezvoltarea bunurilor / serviciilor proiectate universal. Proiectul intervine la trei nivel de politici, instituțional și la nivel de beneficiari și va contribui la sporirea gradului de cooperare între sectorul privat și instituțiile ÎPT.

Obiective:

 

Obiectiv general: Tinerii și adulții își sporesc perspectivele de angajare datorită educației și formării profesional tehnice relevante pentru piața muncii.

Obiectiv specific 1:  IÎPT partenere prestează în mod eficient cursuri bazate pe cerere, elaborate în parteneriat cu și pentru companiile din sectorul privat.

Obiectiv specific 2IÎPT partenere își îmbunătățesc activitățile economice / antreprenoriale la nivel de instituție, astfel încât elevii să dobândească competențe profesionale relevante  și instituțiile să genereze venituri mai mari. 

Rezultate scontate:

  

Rezultatul 1: Între Instituțiile de ÎPT și sectorul privat sunt constituite parteneriate pentru a dezvolta și livra cursuri de formare continuă.

Rezultatul 2: Instituțiile de ÎPT dezvoltă și pilotează cursuri de formare profesională (formale și non-formale), bazate pe cererea din partea sectorului privat.

Rezultatul 3: Capacitatea Centrelor de Excelență partenere este consolidată pentru multiplicarea (extinderea la scară) a cursurilor pilotate / a noii abordări.

Rezultatul 4: Instituțiile de ÎPT partenere dezvoltă noi relații cu clienții pentru a livra produse și / sau servicii orientate spre cerere.

Rezultatul 5: Instituțiile de ÎPT partenere pilotează sau extind linii de producție şi servicii orientate spre cerere.

Rezultatul 6: Capacitatea de administrare a Instituțiilor de ÎPT partenere este consolidată.

Rezultatul 7: Responsabilitatea și incluziunea în Instituțiile de ÎPT partenere este îmbunătățită.

Beneficiari:

Elevii încadrați în activități antreprenoriale derulate în instituțiile ÎPT, tineri și adulți în căutarea unui loc de muncă, absolvenți ai instituțiilor ÎPT sau angajați ce doresc să obțină o perfecționare sau recalificare profesională.

bottom of page