top of page

Suport pentru fortificarea capacităților Centrului Național de Inovații Digitale Educaționale (CNIDE)

Statut:

În derulare

Durata:

01.10.2019 - 30.09.2022

Parteneri de cooperare
Proiectul de Competitivitate, Compania Orange, Ministerul Educației, Culturii si Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat ”I. Creangă”, Universitatea de Stat din Tiraspol
Beneficiari:
Cadre didactice și studenți ai instituțiilor pedagogice 
Buget:

464’453 €

Contribuție locală
77’880 €

Proiectul Suport pentru fortificarea capacităților Centrului Național de Inovații Digitale Educaționale (CNIDE) este implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret "DACIA".

Descrierea proiectului:

Proiectul va oferi suport în fortificarea capacităților CNIDE de a promova metodologii moderne pentru învățare activă și inovațiile digitale în sistemul de învățămînt al Republicii Moldova, servind ca platformă educațională pentru împărtășirea de experiențe, a celor mai bune practici și a lecțiilor învățate ca rezultat al implementării modelului de predare STEAM[1]. Proiectul va oferi diverse propuneri și recomandări pentru  îmbunătățirea capacității organizaționale a CNIDE.

Componente proiectului sunt: 

  1. Fortificarea capacităților instructorilor CNIDE pe partea didactică și utilizarea metodelor inovative de predare/învățare 

  2. Suport pentru instructorii CNIDE în elaborarea noilor module de instruire a cadrelor didactice pe utilizarea metodelor inovative  în didactică

  3. Dezvoltarea organizațională a CNIDE și susținerea livrării instruirilor

 

STEAM este abordare educațională ce utilizează științele, tehnologia, ingineria, artele si matematica ca repere pentru a ghida elevii/stiudenții în obținerea abilităților de gîndire critică, dialog/comunicare, interogare.

Obiective:

Creșterea gradului de integrare a tinerilor din raionul Soroca și din regiune pe piața muncii locale.

Rezultate scontate:

  • Abilitarea a cel puțin 300 de tineri cu capacități competitive în procesul de angajare în câmpul muncii.

  • Asistență directă a cel puțin 90 de tineri în situații de risc, marginalizați economic și fără suportul familiei în procesul de re/integrare social-profesională.

  • Asistența a cel puți 270 de tineri în procesul de angajare în câmpul muncii și menținerea la locul de muncă.

  • Consolidarea capacităților CRT DACIA de a oferi sprijin tinerilor din Soroca și din regiune.

bottom of page