top of page

Împreună  pentru educație de calitate

Parteneri:

Ministerul Educației și Cercetării, 22 de organizații ale societății civile (OSC), comunitatea școlară, cercetători

Statut:

În derulare

Durata:

01.10.2021 - 30.09.2024

Beneficiari:
Tineri din învățământul general și profesional din Republica Moldova
Buget:

309'913 €

Partener de implementare:

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)

Proiectul Împreună pentru educație de calitate este implementat de Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF). Alianța este o rețea de 62 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. care este o  organizaţie non-guvernamentală al cărei scop este de a consolida competitivitatea sectorului TIC şi promovarea acestuia ca un factor cheie pentru dezvoltarea economică naţională. La nivel internaţional, ATIC promovează sectorul dat în calitate de un partener de încredere, caracterizat de potenţialul ridicat şi profesionalism. Pentru mai multe informații despre APSCF și proiectele acestora, accesați pagina web https://aliantacf.md/. 

Descrierea proiectului:

Raportul UNESCO din 2019 „În spatele cifrelor: Stoparea violenței și hărțuirii în școală” relevă că în Republica Moldova ponderea totală a copiilor hărțuiți este de 34,7% (34,0% în rândul băieților și 35,4% în rândul fetelor), ceea ce este o rată mai mare decât în România. Mai recent, studiul UNICEF din 2019 „Hărțuirea în rândul adolescenților din Republica Moldova” arată că 86,8% din toți elevii (clasele 6-12) sunt afectați de bullying, iar 34,3% dintre participanții studiați au fost atât victime, spectatori, cât și agresori în diverse situații. Agresorii reprezintă 41,1% din totalul adolescenților, victimele bullying-ului reprezintă 70,8% din totalul elevilor (clasele 6-12), iar martorii reprezintă 75,6% din numărul total de elevi chestionați. Potrivit psihologilor, copiii, indiferent de rolul lor (agresori, victime sau trecători) sunt, de fapt, toate victimele și au nevoie de ajutor și protecție. Fenomenul nu se va opri de la sine dacă nu sunt implementate acțiuni adecvate.

Pentru a aborda această problemă, începând din 2021, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), implementează cu suportul financiar al Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) proiectul ”Împreună pentru o Educație de Calitate”. Proiectul își propune să contribuie la crearea unui mediu școlar mai sigur și protectiv pentru elevi, fără bullying și cyberbullying. Pentru atingerea scopului, strategia proiectului este de a interveni pe doua dimensiuni: 1. Pledoarie bazată pe dovezi pentru îmbunătățirea cadrului de politici anti-bullying și a mecanismelor de intervenție și prevenție a bullying-ului în școli și 2. Campanie de informare și sensibilizare bazată pe dovezi pentru combaterea bullying-ul și cyberbullying-ul.

Printre activitățile proiectului se numără capacitarea OSC-urilor partenere în proiect, efectuarea unor studii sociologice și cercetări academice, desfășurarea unei campanii de informare și sensibilizare, elaborarea și promovarea a două politici publice, elaborarea unui ghid de prevenire a bullying-ului, activități de advocacy bazate pe dovezi și alocarea de granturi OSC-urilor pentru implementarea activităților de prevenire și intervenție în cazurile de bullying și cyberbullying în școlile din Republica Moldova.

Obiective:

  • Obiectiv general:  Crearea unui mediu școlar mai sigur și protectiv pentru elevi, fără bullying și cyberbullying.

  • Obiectiv intermediar: autoritățile și comunitatea școlară sunt implicați în prevenirea și combaterea bullying-ului și a cyberbullying-ului OSC-urile din Moldova inițiază și implementează activități eficiente de advocacy împotriva bullying-ului și a cyberbullying-ului;

  • Obiectiv imediat: OSC-urile din Moldova inițiază și implementează activități eficiente de advocacy împotriva bullying-ului și a cyberbullying-ului.

Rezultate scontate:

  • Rezultatul 1: Pledoarie bazată pe dovezi pentru îmbunătățirea cadrului de politici anti-bullying  și a mecanismelor de intervenție și prevenire a bullying-ului în școli.

  • Rezultatul 2: Campanie de informare și sensibilizare bazată pe dovezi pentru combaterea bullying-ului și a cyberbullying-ului.

bottom of page